Usluge

Nudimo Vam:

Izradu glavnih i izvedbenih građevinskih projekata konstrukcije

  • izrada numeričkih modela konstrukcije
  • proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti svih vrsta konstrukcija
  • izrada planova oplate i nacrta armature armiranobetonske konstrukcije
  • izrada izvedbenih projekata čelične  i drvene konstrukcije

Izradu kompletne projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i gradnju

Provođenje stručnog nadzora građenja

Tehničko savjetovanje vezano uz gradnju

Projekte konstrukcijske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada na područjima pogođenim potresima